Študuj pre TOP firmy v automobilovom priemysle

prof_bak_button_1
Aký je rozdiel medzi klasickým bakalárom a profesijným bakalárom?

Kým klasický bakalár trvá tri roky, profesijný bakalár je silne orientovaný na prax. Ide o 4-ročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v podniku podľa tvojho výberu.

Ktoré firmy sú zapojené do profesijného bakalára?

Vybrať si môžeš z nasledovných firiem: Volkswagen Slovakia, Schaeffler Skalica, Continental Zvolen, ZF Slovakia, Benteler Devision Automotive, Boge Elastmetall Slovakia, Brose Prievidza a ZKW. Všetky sú nadnárodnými spoločnosťami so špičkovým technickým vybavením.

Ako sa môžem uchádzať o štúdium?

Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Automobily a mobilné pracovné stroje na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Druhým krokom je účasť na informačnom stretnutí, ktoré sa bude konať v piatok, 22. júna o 11:00 hod na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. A napokon finálnou podmienkou pre výber je úspešné absolvovanie výberového konania, ktoré bude prebiehať opäť na Strojníckej fakulte za účasti všetkých firiem v pondelok, 2. júla 2018.

Ako prebieha štúdium?

Ide o dennú formu štúdia. Organizácia štúdia prvé dva roky je rovnaká ako pri klasickom bakalárovi, ale niektoré predmety sú už viac orientované na prax. Praxovať budeš počas letných prázdnin a celý tretí ročník tiež stráviš vo firme, ktorú si vyberieš - už na konkrétnych úlohách a projektoch. Vo štvrtom ročníku sa budeš konkrétne špecializovať na potreby svojho podniku a podľa toho si zvolíš aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe budeš môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.

Prečo trvá štúdium až štyri roky?

Keďže profesijný bakalár je výrazne zameraný na prax, celý tretí rok štúdia praxuješ podobne ako zamestnanec s konkrétnymi úlohami a projektmi vo firme, ktorú si vyberieš. Nazbieraš veľké množstvo skúseností a nadobudneš kontakty, ktoré budú určite dôležité v tvojom ďalšom raste.

Kedy a ako si budem môcť vybrať firmu, pre ktorú chcem študovať?

Na informačnom stretnutí, ktoré sa bude konať 22. júna o 11 hod na Strojníckej fakulte, spoznáš zástupcov všetkých zúčastnených firiem a môžeš sa s nimi priamo porozprávať. Firmy zapojené do programu sídlia v rôznych mestách, z tohto dôvodu podporujeme aj možnosť, aby študenti po ukončení štúdia ostali pracovať v regióne, z ktorého pochádzajú.

Kedy začnem študovať?

Štart profesijného bakalára je v septembri 2018. Študovať začneš ako všetci ostatní študenti na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Môžem písať bakalársku prácu v spolupráci s praxou?

Zmyslom profesijného bakalára je práve prepojenie teórie a praxe. Tvoja firma ti pomôže nájsť nielen zaujímavú tému, ale aj vhodného konzultanta, ktorý je expertom v danej oblasti a od ktorého sa určite veľa naučíš.

Čo je podnikové štipendium?

Ide o sumu, ktorá ti bude pravidelne vyplácaná. Podstatou podnikového štipendia je podpísanie zmluvy s firmou podľa tvojho výberu, v ktorej ti bude garantované pracovné miesto po ukončení štúdia zodpovedajúce tvojej kvalifikácii.

V čom spočíva výberové konanie na získanie podnikového štipendia?

Absolvuješ test z matematiky, skúšku zručnosti a osobný pohovor so zástupcami firmy, ktorú si vyberieš.

V akej výške budem dostávať štipendium?

Prvý a druhý ročník štúdia získaš štipendium 100 – 150 eur v závislosti od študijných výsledkov. Tretí ročník štúdia budeš poberať štipendium v minimálnej výške 700 eur. V poslednom ročníku si ako štipendista prilepšíš o 130 – 180 eur v závislosti od tvojich študijných  výsledkov.

Ako často je štipendium vyplácané?

Každý mesiac. Štipendium budeš dostávať prevodom na účet.

Na koho sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj koordinátorku programu Veroniku Hanulovú: veronika.hanulova@volkswagen.sk. Ku konkrétnym otázkam ohľadom podania si prihlášky na Strojnícku fakultu zavolaj Danke Polákovej na tel.č. 0940 600 301 alebo napíš na uchadzac@sjf.stuba.sk. Tešíme sa na teba.

Zdroj: STU (celý článok na www.stuba.sk)