Prečo STU

Technika a technológie ovplyvňujú každú oblasť nášho života a ich význam každým dňom stúpa. Dokáže dnes niekto fungovať bez telefónu či auta? Nebodaj bez elektrickej energie alebo obchodov s potravinami, či zdravotníckych prístrojov? Vyzerá to tak, že v centre pozornosti dnešných technológií je práve človek a jeho problémy. Prostredníctvom techniky si človek skultúrňuje svoje prostredie a stále viac a rýchlejšie si podmaňuje prírodu. A zachytiť tieto trendy, dokonca byť ich súčasťou a tvorcom, sa darí už 80 rokov aj Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.Špičkové štúdium
STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Podľa slovenského rebríčka ARRA je dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. Podľa svetových rebríčkov je najlepšou technikou na Slovensku. Ponúka technické vzdelávanie v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.
Výskum a nové technológie
Každoročne vedci STU v Bratislave prihlasujú na Úrad priemyselného vlastníctva desiatky patentov a úžitkových vzorov. STU ako moderná, výskumno-vzdelávacia inštitúcia tak nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou.
Medzinárodné akreditácie
Fakulty STU získavajú pre svoje štúdium akreditácie, ktoré potvrdzujú kvalitu štúdia porovnateľné so zahraničím. Akreditáciu, ktorú má Cambridge získala ako jediná fakulta v SR a ČR práve Fakulta informatiky a informačných technológií STU.
Zdravá súťaž
Snažíme sa podporovať a motivovať našich študentov počas ich vzdelávania. STU ročne rozdelí na štipendiách viac ako tri milióny eur. Mladí vedci sa môžu zase uchádzať o univerzitné granty na výskum, alebo získať odmenu za najlepšie vedecké publikácie či umelecké diela.
Skvelá budúcnosť
Študovať a pracovať na Slovensku prináša úžasné príležitosti vyniknúť a práve štúdium na STU vám tieto možnosti ponúka. Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Svedčí o tom aj posledný prieskum pracovného portálu Profesia.sk, podľa ktorého patria životopisy absolventov STU medzi druhé najprezeranejšie.
Zodpovednosť
Vychovávame nielen odborníkov, ale aj osobnosti, ktoré svojou prácou a nadšením pre vedu prispievajú k rozvoju Slovenska.